Επενδύουμε στην έρευνα

Η οικογένεια της Lucia’s Farm, μέσω των εταιριών του Ομίλου Αγροτεχνολογίας Ευθυμιάδη όπου ανήκει, συνεργάζεται με όλα τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα που έχουν στόχο την αξιοποίηση και την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των εγχώριων ποικιλιών, όπως και την βελτίωση των γεωργικών πρακτικών και την εφαρμογή των κανόνων της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Στρατηγική της Lucia’s Farm αλλά και ολόκληρου του Ομίλου είναι η στήριξη του αγροτικού τομέα με στόχο την ανταγωνιστική, ποιοτική και ασφαλής παραγωγή προϊόντων, με έμφαση στην παραγωγή τροφίμων με τους κανόνες της ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Τα δύο πιο πρόσφατα προγράμματα όπου συμμετείχαμε και που ήδη έχουν ολοκληρωθεί είναι:

Φυτοαλατότητα

Συντονιστής της έρευνας: «Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων»

Το έργο διερεύνησε τη σχέση της αλατότητα του νερό που χρησιμοποιείται για την άρδευση των φυτών τομάτας. Συγκεκριμένα, την υποβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών και τα συμπτώματα τα οποία εμφανίζουν τα φυτά, όταν το νερό έχει υψηλή αλατότητα.

Nutritom

Συντονιστής της έρευνας: «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»

Η έρευνα αυτή είχε στόχο την βελτίωση και αξιοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ελληνικών ποικιλιών τομάτας, ως προς την περιεκτικότητα τους σε Λυκοπένιο , Βιταμίνη C, Αργινίνη και άλλες αντιοξειδωτικές ουσίες ωφέλιμες για την υγεία.

Περιβαλλοντική ευθύνη
Με σεβασμό και ευαισθησία προς στο περιβάλλον, η εταιρία μας εφαρμόζει ένα σύνολο πρακτικών προστασίας του περιβάλλοντος, με στόχο την μικρότερη δυνατή εκπομπή καυσαερίων και εξοικονόμηση πόρων.

  Επεξεργασία καυσαερίων και εμπλουτισμός θερμοκηπίου με CO2
Στο θερμοκήπιο μας έχει εγκατασταθεί μονάδα επεξεργασίας καυσαερίων Steuler η οποία, μέσω κατάλυσης, μετατρέπει το CO σε καθαρό διοξείδιο του άνθρακα (CO2) το οποίο διοχετεύεται στο θερμοκήπιο και απορροφάται από τα φυτά, καθότι είναι βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη τους, χωρίς να δημιουργεί ρύπους στο περιβάλλον.

  Ανακύκλωση νερού άρδευσης
Στο θερμοκήπιο μας, τα υπολείμματα του διαλύματος υδροπονίας δεν απορρίπτονται στο περιβάλλον, αλλά (μέσα από κλειστό κύκλωμα άρδευσης και λίπανσης που έχουμε εγκαταστήσει) συλλέγονται, καθαρίζονται και να επανα-προωθούνται στο κύκλωμα τροφοδοσίας υδροπονίας. Με τον τρόπο αυτό, δεν αποβάλλονται υπολείμματα στο περιβάλλον και πετυχαίνουμε σημαντική εξοικονόμηση νερού.

  Ανακύκλωση λαδιών μηχανών
Η εταιρία έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ανακύκλωσης λαδιών μηχανών, τα οποία συλλέγονται σε ειδικούς κάδους και παραδίδονται σε εταιρεία διαχείρισης ορυκτελαίων, η οποία τα ανακυκλώνει.

  Ανακύκλωση πλαστικού και χαρτιού
Όλα τα απορρίμματα πλαστικού και χαρτιών συλλέγονται σε ειδικούς κάδους οι οποίοι παραλαμβάνονται από εταιρία διαχείρισης και ανακύκλωσης.

  Συλλογή βρόχινου νερού
Έχουμε δύο δεξαμενές συλλογής βρόχινου νερού, χωρητικότητας 10.000 τόνων, όπου μέσω ειδικών υδρορροών συλλέγεται το βρόχινο νερό. Το νερό αυτό, αφού αναλυθεί για την καταλληλότητά του, χρησιμοποιείται για την άρδευση των φυτών.

  Βιολογικός καθαρισμός
Η εταιρία διαθέτει, σύστημα βιολογικού καθαρισμού αστικών αποβλήτων, δυναμικότητος 10 m3 την ημέρα.