Διασφάλιση Ποιότητας

Η πατάτα Lucia’s Farm παράγεται με Συμβολαιακή Γεωργία, που σημαίνει ότι καλλιεργείται για εμάς από μία δική μας ομάδα επιλεγμένων παραγωγών. Αφού επιλέξουμε την πιο κατάλληλη ποικιλία, οι παραγωγοί μας παραλαμβάνουν από εμάς τον σπόρο, ο οποίος είναι πιστοποιημένος (δηλαδή δεν έχει ασθένειες) και κάνουν την σπορά. Έτσι διασφαλίζουμε την ποιότητα της πατάτας που καλλιεργείται.

Κατά την διάρκεια της καλλιέργειας τα χωράφια επιβλέπονται από γεωπόνους, ώστε να αντιμετωπισθούν τυχόν προβλήματα. Εφαρμόζουμε πλήρως τους κανόνες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης), δηλαδή η φυτοπροστασία γίνεται με σκευάσματα που επιτρέπονται, στις δοσολογίες που πρέπει και στον χρόνο που πρέπει. Έτσι διασφαλίζουμε ότι το προϊόν που θα συγκομισθεί είναι πιστοποιημένα αγνό, ασφαλές και υγιεινό, χωρίς υπολείμματα χημικών.

Υπάρχουν περιοχές που καλλιεργούμε τις πατάτες μας οι οποίες είναι χαρακτηρισμένες ως ΠΓΕ, δηλαδή περιοχές «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης».

Αυτό συμβαίνει όταν ένα προϊόν μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά, που εκτιμούνται σαν ανώτερα από τους καταναλωτές και κατά την διάρκεια των ετών αυτά παρουσιάζουν υψηλό βαθμό σταθερότητας. Μονάχα σε αυτό τότε η ονομασία του συγκεκριμένου προϊόντος καταλήγει να συνοδεύεται με ένα επώνυμο, που αυτό αποτελεί τη γεωγραφική του προέλευση.

Πατάτες με «ονοματεπώνυμο» δηλαδή, όπως π.χ. οι Πατάτες Κάτω Νευροκοπίου ΠΓΕ.

Ακολουθώντας όλα αυτά που περιγράφουμε παραπάνω – επιλέγοντας τους κατάλληλους παραγωγούς, την κατάλληλη περιοχή (ΠΓΕ) και την κατάλληλη ποικιλία, εφαρμόζοντας τους κανόνες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, και κάνοντας την διαλογή σε πιστοποιημένα διαλογητήρια (ISO) – είναι επόμενο να γεννηθεί ένα νέο επώνυμο προϊόν, η πατάτα Lucia’s Farm!