Τα προϊόντα Lucia’s Farm παράγονται και συσκευάζονται τοπικά από Έλληνες Παραγωγούς. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλουμε στην οικονομική ευημερία και την ποιότητα ζωής της τόσο των τοπικών κοινωνιών, όσο και της Ελληνικής αγροτικής οικονομίας συνολικά.

Οι πρακτικές καλλιέργειας μας, το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης που εφαρμόζουμε και η διαχείριση και ανακύκλωση πόρων που γίνεται κατά την παραγωγή των προϊόντων μας, συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης συμμετέχουμε ενεργά σε ενέργειες που στηρίζουν κοινωνικά τοπικές ευπαθείς ομάδες με διάφορες δράσεις. Ορισμένες από αυτές αποτελούν

  • η περιβαλλοντική εκπαίδευση παιδιών δημοτικού σε συνεργασία με την ΜΚΟ «Πράκτορες του Πλανήτη»
  • η δωρεά προϊόντων σε ιδρύματα
  • οι χορηγίες σε εκδηλώσεις τοπικών φορέων